Advies

Het is mogelijk dat u als organisatie eerst aan de slag wilt met een aantal randvoorwaarden voordat u besluit een traject in te gaan. Dit kan van invloed zijn op de doelen die u wilt halen.

In een aantal gevallen is training of coaching ook niet de juiste weg. Denkt u aan projecten binnen of bij invulling van de Participatiewet, het opzetten van multidisciplinaire netwerken, de aanpak van schuldenproblematiek bij uw werknemers, de communicatie naar kwetsbare burgers of klanten, de inzet van ervaringsdeskundigen.

In een vrijblijvend adviesgesprek kijken wij samen met u naar uw vraag en naar de mogelijke oplossingen. Ook hier vindt u onze waarde ‘verbinden vanuit vertrouwen’ terug. Het kan daarom zijn dat wij een samenwerkingspartner of collega bij u voordragen omdat hij/zij beter aansluit bij uw vraag. Zo bent u verzekerd van oprechte kwaliteit en vakmanschap.