BLOG: Snel zorg versus passende zorg


De training Perspectief op Beschermd Wonen is ontwikkeld vanuit en met oog voor de verschillende perspectieven op het gebied van Beschermd Wonen. Dat bracht tijdens het ontwerpproces interessante gesprekken op gang.


Zo vertelde een zorgaanbieder dat ze ertegenaan loopt dat gemeenten vooral bezig zijn met het terugdringen van wachtlijsten en het realiseren van een uniforme werkwijze bij alle zorgaanbieders. Maar zo werkt het niet, vertelt zij. Door je rigide te richten op het terugdringen van wachtlijsten, ga je voorbij aan de complexiteit van en verschillen in de problematiek van cliënten.

Het oplossen van lange wachtlijsten, zonder contra indicatie. Dat is waar gemeenten voor gaan en natuurlijk is dat op een bepaald niveau gewenst. Het kan echter betekenen dat een cliënt meerdere keren moet verhuizen. Dat heeft een behoorlijke impact op iemand. Kan je je voorstellen dat je niet zelfstandig kan wonen. Je komt in een beschermde setting terecht met allemaal andere mensen. Dat is wennen en het zal even duren voordat je er je draai hebt gevonden. En dan moet je weer weg. Vanwege de doorstroom. Het kan zelfs zo zijn dat je naar een andere gemeente moet verhuizen als daar plek is. Dat is een uitdaging voor jou als cliënt en ook voor de zorgaanbieder.

De druk op het terugdringen van wachtlijsten betekent namelijk dat zorgaanbieders iedere cliënt moeten aannemen die aan de beurt is. Zo kan het voorkomen dat de problematiek van een cliënt verergert omdat de groep waar hij wordt geplaatst niet passend is voor hem. Of dat het specifieke gedrag van een cliënt een negatief effect heeft op de rest van de groep. Dit soort acties gaat voorbij aan de impact op de cliënt. De nadruk ligt op snel zorg krijgen in plaats van passende zorg.

Waarom zijn deze ontwikkelingen ingezet? De visie op zorg is dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving blijven, eventueel met ambulante begeleiding en minder een beroep doen op een voorziening. Beschermd Wonen is meer een product voor tijdelijk gebruik geworden. Voorzieningen kosten de maatschappij teveel geld. Daarom is doorstroom en uitstroom zo belangrijk geworden.

Die visie, daar is niks mis mee. Waar het aan schort is het zoeken naar een eenheidsworst die voor iedereen werkt. In plaats van alleen te kijken hoe snel ze cliënten van de wachtlijst afkrijgen, willen zorgaanbieders het gesprek aangaan over hoé er wordt gewerkt en op welke wijze zij, samen met gemeenten, partners en cliënten het systeem kunnen benutten zodat er plek is voor iedereen.

De training Perspectief op Beschermd Wonen is ontwikkeld voor zorgaanbieders, indicatiestellers, beleidsmakers, Wmo consulenten, cliëntenraden en andere geïnteresseerden. Want wil je binnen het Beschermd Wonen écht een verschil maken? Dan heb je meer nodig dan alleen de wet. Het gaat om samenwerken vanuit en met de verschillende perspectieven, op zoek naar de cliënt en elkaar.

Meer weten of aanmelden voor de training? Vraag de brochure aan via info@arbovitae.com