CRYSTAL ZIEL

"Toen ik acht jaar geleden met Arbo Vitae startte, deed ik dit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van professionals in het Sociaal Domein. Met name waar het gaat om werken met kwetsbare doelgroepen hebben we nog wat te doen met z'n allen. Dat is niet gek; we leven in een maatschappij waar de munt regeert over wat we voor de mens doen. Het moet allemaal efficiënter, met minder capaciteit, sneller en meer.

Betere kwaliteit en meer resultaat met minder geld? Dat kan zeker! We gaan namelijk helemaal niet slim om met het geld in het publiek en sociaal domein.

Voor een deel zit dit in onze doelen met (kwetsbare) doelgroepen. Deze doelen hebben namelijk 9 van de 10 keer te maken met gedrag. We willen dat een doelgroep ander gedrag laat zien; bijvoorbeeld door te participeren naar vermogen, schulden af te bouwen, een netwerk op te bouwen of te werken aan zelfredzaamheid.

Toch sluiten deze doelen vaak niet aan bij de realiteit waarin de doelgroep leeft. Je kunt pas invloed uitoefenen op gedrag wanneer je inzicht hebt in dit gedrag en wat er bij een doelgroep voor nodig is om ander gedrag te laten zien.

Ik ontwikkelde het model Perspectief© als handvat voor beleid en uitvoering om wél effectief te zijn in de doelen met kwetsbare doelgroepen. Hiermee sluit je aan bij wat mensen nodig hebben én bereik je resultaten die je anders niet zou zien. Dat bespaart vervolgens weer een hoop geld.

Al onze trainingen en trajecten gaan uit van dit Perspectief©. Als gedragskundig opleidingscentrum werken wij met toegepast psychologen, ervaren trainers en deskundigen op het gebied van stress-sensitief werk, GGZ, participatie, Wmo, jeugd en integraal werken. Groei bereik je door te verbinden.

Nieuwsgierig naar wat Arbo Vitae voor jouw organisatie kan betekenen? Ik vertel je graag meer!"