Privacyverklaring Arbo Vitae
April 2021

Bij Arbo Vitae hechten wij veel waarde aan uw privacy. Onderstaand leest u hoe wij omgaan met de gegevensverwerking bij Arbo Vitae.

Arbo Vitae is een handelsnaam van Ziel (eenmanszaak)
Eigenaar: Crystal Ziel


1. Over ons

Arbo Vitae
Bronnincreef 5
7471 TA Goor

KvK 60043032


Vragen of een verzoek indienen?
info@arbovitae.com
06 839 709 70


2. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we.
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

- Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)

- Voor- en achternaam

- Vestigingsdirecteur en postadres (eenmanszaken en VOF’s)

- KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)

- E-mailadres

- Telefoonnummer (vast en mobiel)

- Skypenaam, Zoomnaam, Teams naam (indien van toepassing)

- Sociale media accountnamen

- Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf gekregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere openbare bronnen verkregen (sociale media).

3. Doeleinden
Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens.

We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven:

Contact

Hebt u contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, Whatsapp of sociale media, dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons.

Hebt u contact opgenomen via sociale media, dan kan dit onder andere via het persoonlijke account van Crystal Ziel zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe u toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we u beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Offertes
Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken we uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of u eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms uw gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie
Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

- Hosting van onze website

- WordPress

- CRM systeem

- Boekhouder

- Mailservers

- Telefoondiensten

- Betaaldiensten

- Bezorgdiensten

5. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u hebt en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@arbovitae.com

Inzag, rectificatie en wissing
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Hebt u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U hebt het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Sociale media
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal sociale media buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke sociale media-kanalen om te weten hoe zijn met privacy omgaan.

- LinkedIn
- Twitter

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s u al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-01-2022