Armoede in de kop


  


Er is steeds meer aandacht voor de gevolgen van armoede op het brein. Dat is niet zo vreemd. We zien namelijk dat mensen die in armoede of schulden leven anders denken en doen vanwege de (chronische) stress situatie waar zij zich in bevinden.

Deze lezing gaat op unieke wijze in op de psychologie van armoede, de gemeentelijke praktijk en de beleving van ervaringsdeskundigen."Crystal Ziel laat je meekijken in de hersenen van iemand die in armoede leeft. Doordat ze zelf ook ervaring met armoede heeft gehad, is de brug naar de praktijk snel geslagen en wordt haar verhaal erg praktisch. Crystal heeft ons hiermee een spiegel voorgehouden: gaan we wel op de juiste manier met inwoners die in armoede leven om en bieden we ze op de juiste manier hulp? Haar verhaal is, ook voor gemeenten, zodanig herkenbaar dat haar tips de volgende dag direct in praktijk kunnen worden gebracht."

- Rik Vinke, gemeente Nunspeet