Integraal Stress Sensitief Beleid
Stress sensitieve dienstverlening wordt vaak gekoppeld aan hulp bij armoede en schulden. Maar is dit niet een benadering die bij alle kwetsbare doelgroepen werkt? Wat gebeurt er wanneer wij met een andere bril naar de verschillende leefgebieden kijken?


In deze lezing leer je een stress sensitieve benadering mee te nemen naar alle terreinen binnen het sociaal domein én hoe je de integrale verbinding maakt tussen die terreinen.