Ons team:


Crystal Ziel

Als specialist Stress Sensitief Werk help ik gemeenten en maatschappelijke organisaties deze relatief nieuwe werkwijze een plek te geven binnen hun beleid, bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit doe ik door het trainen van professionals, het adviseren van management en het begeleiden van de implementatie binnen de organisatie. Regelmatig spreek ik over dit onderwerp, dus zoek me op!

Binnen Arbo Vitae ben ik werkzaam als strategisch adviseur, hoofd opleidingen, trainer en spreker. Mijn specialismen zitten op armoedevraagstukken, psychologie en stress sensitief werk. Mijn achtergrond in de toegepaste psychologie neem ik mee in het ontwikkelen van nieuwe trainingen en opleidingen. Ik combineer psychologische kennis, praktijkervaring (bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties) met mijn eigen ervaringsdeskundigheid. Net even anders wanneer iemand die zelf armoede heeft gekend hier over vertelt.


Mike Timmerman

Mijn interesse in arbeid- en organisatiepsychologie is uitgegroeid tot een passie voor trainen en coachen. De uitdaging ligt voor mij in het zo concreet en simpel mogelijk uitleggen van ingewikkelde processen door middel van praktische voorbeelden of metaforen. Interactie met en tussen de deelnemers dat is waar een training echt krachtig van wordt en waar ik naar streef. Ik haal voldoening uit successen van mijn coachee's en deelnemers.


Bij Arbo Vitae geef ik o.a. trainingen en advies aan management over het effectief coachen van medewerkers. Door mijn achtergrond in het onderwijs, arbeid & organisatiepsychologie en ervaring in het management te combineren weet ik goed in te spelen op de verschillende leerstijlen en drijfveren.Miranda Koopman

Mijn naam is Miranda Koopman, moeder van drie tieners en alweer vijftien jaar werkzaam binnen de GGZ. Met veel enthousiasme zet ik mijn opgedane kennis in om bij te dragen aan het optimaliseren van het zorglandschap. Mijn expertise zit in de complexe problematiek, het toegankelijk maken van zorg voor iedereen en het optimaliseren van ketensamenwerking. De afgelopen paar jaar heb ik mij toegelegd op projectmanagement, coaching, teamvorming en management.

Binnen Arbo Vitae ben ik actief als Specialist GGZ. Ik adviseer gemeenten over Beschermd Wonen, WMO, WLZ, Jeugdzorg en Forensische Zorg. Ook ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit van de trainingen met deze thema's.


Sandra van de Belt

Mijn naam is Sandra van de Belt en ik ben coach, adviseur en spreker op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding, jobcoaching en netwerken. Binnen coaching is mijn speerpunt het opbouwen en vergroten van het zelfvertrouwen van de coachee. Ook in mijn verdere werk richt ik mij op het laten zien en benutten van mogelijkheden. Dat doe ik altijd met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. Mijn expertise ligt op het gebied van het begeleiden en coachen van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Bij Arbo Vitae kun je mij benaderen voor (job)coaching op de werkvloer, het begeleiden van interne trajecten met de doelgroep Banenafspraak, advies over arbeid en organisatie en als trainer en spreker.