Beschermd Wonen wordt vanaf 2022 een taak van alle gemeenten.
Deze complexe decentralisatie heeft grote impact op alle betrokkenen.
Daarom ontwikkelde Arbo Vitae in samenwerking met Lieke Helmes en Eigenwijze Saskia
een training waar aandacht is voor het krachtveld, de positie van de
professional en samenwerken aan perspectief.
De training Perspectief op Beschermd Wonen bestata uit vier webmodules:

1.     Beschermd Wonen in beeld

In deze module leer je meer over het verloop van deze wet en maak je een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen. Je krijgt inzicht in jouw specifieke positie op de tijdlijn en hoe dit van invloed is op jouw werk.

2.   Aansluiten op het krachtenveld
In deze systemische benadering krijg je inzicht in het krachtenveld waarbinnen jij je beweegt. Je ontdekt welke mogelijkheden er nu zijn tot samenwerken en wat de verbinding tussen partijen juist in de weg staat. Vervolgens leer je binnen dat krachtenveld samen te werken.

3.     Inzicht in Perspectief©

Deze module staat in het teken van de verschillende perspectieven van de betrokkenen bij Beschermd Wonen. Je ontdekt welke uitdagingen onderdeel zijn van de verschillende rollen en krijgt handvatten hoe hiermee om te gaan.

4.   De cliënt centraal

Natuurlijk doen we het uiteindelijk allemaal voor de cliënt. Toch is het centraal stellen van de doelgroep niet altijd even vanzelfsprekend. In deze module krijg je        inzicht in cliëntenperspectief en leer je hoe vorm te geven aan cliëntenparticipatie.

De investering voor deze training is €250 per persoon voor de hele training. Zodra het mogelijk is, krijgen deelnemers ook de kans de vaardigheden te toetsen. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Het is ook mogelijk de modules los te volgen. Dat kan voor €65 per module. Deelnemers ontvangen dan per gevolgde module een bewijs van deelname, maar ontvangen geen certificaat of fysieke training. Je kunt je nu al voor de training inschrijven.