8

Jaar ervaring

Uw

Specialist stress-sensitief werk

300%

Inzet voor perspectief!

null

Specialist stress-sensitief werk

Al 8 jaar is Arbo Vitae jouw partner op het gebied van stress-sensitief werk. Wij ondersteunen gemeenten en professionals in het Sociaal Domein bij het werken met doelgroepen met chronische stress. Vanuit onze jarenlange ervaring in het Sociaal Domein en onze achtergrond in de psychologie ontwikkelden wij een unieke methode voor stress-sensitief werk in de volle breedte.

Als enige opleider in Nederland biedt Arbo Vitae, naast aanbod voor dienstverleners, ook trainingen stress-sensitief beleid en stress-sensitief management. Ook ontwikkelden wij de Routekaart Stress-sensitieve Dienstverlening© - een tool die door menig professional in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt. En schreef Crystal Ziel  het boek Perspectief! De noodzaak van stress-sensitief werken binnen gemeenten.

Naast stress-sensitief werk bieden wij vanuit ons gedragskundig opleidingscentrum diverse andere trainingen en aanbod voor professionals in het Sociaal Domein. De kern van uitdagingen in het Sociaal Domein ligt vaak in gedrag. Gedrag van inwoners, van maatschappelijke partners en gedrag binnen onze eigen organisatie. Werkelijk effectief te zijn in onze doelen, of deze nu betrekking hebben op persoonlijk-, professioneel- of op organisatieniveau, vraagt om inzicht in het denken en doen van mensen.
Gedrag is de sleutel tot succes.

Onze toegepaste psychologen, trainers en experts helpen jou inzicht te krijgen in het gedrag van jouw doelgroep voor een gerichter beleid en effectievere dienstverlening. Maak kennis met de opleider die werkt aan perspectief!

Crystal Ziel

"Toen ik acht jaar geleden met Arbo Vitae startte, deed ik dit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van professionals in het Sociaal Domein. Met name waar het gaat om werken met kwetsbare doelgroepen hebben we nog wat te doen met z'n allen. Dat is niet gek; we leven in een maatschappij waar de munt regeert over wat we voor de mens doen. Het moet allemaal efficiënter, met minder capaciteit, sneller en meer.

Betere kwaliteit en meer resultaat met minder geld? Dat kan zeker! We gaan namelijk helemaal niet slim om met het geld in het publiek en sociaal domein.

Voor een deel zit dit in onze doelen met (kwetsbare) doelgroepen. Deze doelen hebben namelijk 9 van de 10 keer te maken met gedrag. We willen dat een doelgroep ander gedrag laat zien; bijvoorbeeld door te participeren naar vermogen, schulden af te bouwen, een netwerk op te bouwen of te werken aan zelfredzaamheid.

Toch sluiten deze doelen vaak niet aan bij de realiteit waarin de doelgroep leeft. Je kunt pas invloed uitoefenen op gedrag wanneer je inzicht hebt in dit gedrag en wat er bij een doelgroep voor nodig is om ander gedrag te laten zien.

Ik ontwikkelde het model Perspectief© als handvat voor beleid en uitvoering om wél effectief te zijn in de doelen met kwetsbare doelgroepen. Hiermee sluit je aan bij wat mensen nodig hebben én bereik je resultaten die je anders niet zou zien. Dat bespaart vervolgens weer een hoop geld.

Al onze trainingen en trajecten gaan uit van dit Perspectief©. Als gedragskundig opleidingscentrum werken wij met toegepast psychologen, ervaren trainers en deskundigen op het gebied van stress-sensitief werk, GGZ, participatie, Wmo, jeugd en integraal werken. Groei bereik je door te verbinden.

Nieuwsgierig naar wat Arbo Vitae voor jouw organisatie kan betekenen? Ik vertel je graag meer!"

Perspectief©

Perspectief© gaat ervan uit dat alle mensen behoefte hebben aan perspectief. Perspectief is een drijfveer voor groei, welzijn en leven. Daarom is perspectief voorwaardelijk wanneer we streven naar gedragsverandering bij mensen in een kwetsbare positie.

Het model Perspectief© gebruikt u beide richtingen op. U kijkt van buiten naar binnen om een situatie te analyseren. U werkt van binnen naar buiten om de voorwaarden te creëren voor het behalen van uw doelen, zowel beleidsmatig als uitvoerend. Hierbij zorgt u ervoor dat de perspectieven en de doelen/behoeften van de verschillende stakeholders, inclusief doelgroep, op elkaar zijn afgestemd. Ontbreekt het perspectief, dan is hier iets te doen. 

null

Perspectief!

De noodzaak van stress-sensitief werken binnen gemeenten.

Mensen die te maken hebben met langdurige stress denken, voelen en gedragen zich anders. Het is daarom belangrijk dat gemeenten hier rekening mee houden. Anders is de kans groot dat hun dienstverlening onvoldoende bij deze groep aansluit en de doelen met deze inwoners niet worden behaald. Het is tijd dat gemeenten de stap zetten naar een perspectief volle dienstverlening.  Leren om stress-sensitief te werken, zodat zowel de inwoners, de gemeente en daarmee de maatschappij er beter van worden. In Perspectief! schetst Crystal Ziel de achtergronden, voorwaarden en handvat- ten om succesvol te werken aan een perspectief volle samenleving.  Het boek is een praktische gids voor medewerkers bij gemeenten (van de publieksbalie tot het college maar ook mensen uit het onderwijs, de zorg of bij maatschappelijke instellingen hebben baat bij de lessen uit het boek.