Perspectief©

De methode

Perspectief© gaat ervan uit dat alle mensen behoefte hebben aan perspectief. Perspectief is een drijfveer voor groei, welzijn en leven. Daarom is perspectief voorwaardelijk wanneer we streven naar gedragsverandering bij mensen in een kwetsbare positie.

Het model Perspectief© gebruikt u beide richtingen op. U kijkt van buiten naar binnen om een situatie te analyseren. U werkt van binnen naar buiten om de voorwaarden te creëren voor het behalen van uw doelen, zowel beleidsmatig als uitvoerend. Hierbij zorgt u ervoor dat de perspectieven en de doelen/behoeften van de verschillende stakeholders, inclusief doelgroep, op elkaar zijn afgestemd. Ontbreekt het perspectief, dan is hier iets te doen. 

null

Plan een gratis kennismaking

PVervangen voor?

Ontvang elke twee weken een persoonlijke mail van Crystal Ziel over de beweging naar een perspectiefvolle samenleving, de adviezen van de Perpectiefraad, en inspiratie voor ieder mens om elke dag bij te dragen aan perspectief.

No opt-in form has been selected